Comisii de Specialitate

Primăria Bragadiru / Comisii de Specialitate

Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţeneşti

 1. Buzatu Vasilică
 2. Vîlcan Doinița
 3. Filip Iulian
 4. Telegaru Gheorghe
 5. Marin Marin

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii si comerţ

 1. Lungu Mariana
 2. Văduva Sorin Mihai
 3. Bazavan Adrian Marius
 4. Mogoș Gheorghe
 5. Matei Florin Adrian

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

 1. Văduva Sorin Mihai
 2. Mușat Cristinel
 3. Matei Florin Adrian
 4. Neacșu Ion
 5. Dinca Sorin
Share This
Sari la conținut